•  stratejik-danismanlik
  Stratejik iletişim, kurum ya da markanın tanınma ve beğeni oranını yükseltecek, itibarını artıracak, hedef kitle ve sosyal paydaşlarıyla iletişim ve ilişki süreçlerini geliştirecek iletişim çalışmalarının hayata geçirilmesini sağlar.TNC İletişim, müşterilerinin iş sonuçlarına odaklanmış en doğru iletişim stratejilerini geliştirir. Kurum ya da markanın itibarını artıracak iletişim çalışmalarını hayata geçirir. İletişimde süreklilik ilkesinden hareket eden TNC İletişim, kurum ya da markanın hedef kitle ve sosyal paydaşlarına yönelik tutarlı, yaratıcı ve ölçülebilir iletişim modelleri geliştirir.
  TNC İletişim hazırladığı stratejik iletişim planlarını yıl içerisinde konjonktürel değişimler doğrultusunda revize eder.
 • medya-danisma
  İşletmeyle ilgili bilgilerin kamuoyuna basın yayın organları aracılığıyla ulaştırılması klasik medyayla (GAZETE-DERGİ-RADYO-TV) olan ilişkilerin önemini artırmaktadır. Medya kuruluşlarına gelen yüzlerce basın bülteni arasından kurumunuzun gönderdiği basın bültenini istendiği zaman ve arzu ettiğiniz içerikte kitlelere ulaştırabilmek, sağlıklı ve uzun vadeli kurulacak ilişkilerle mümkündür.
  Bu bağlamda medya ilişkileri yönetimi, bir kurumun klasik medya ile olan ilişkilerinin stratejik bir bütünlük içinde ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Medya İlişkileri Yönetimi klasik medya ile yararlı iş ilişkilerinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır.


 • etkinlik-yonetimi
  Etkinlik yönetimi, festival, etkinlik ve konferans yaratan ve geliştiren proje yönetiminin uygulamasıdır. Etkinlik yönetimi, hedeflenen etkinliğin gerçekten uygulanmaya başlamadan önce markanın, hedef kitlesini tespit etmeyi, etkinlik konseptini yaratmayı, lojistiğini planlamayı ve teknik vaziyetini koordine etmeyi gerektirmektedir.
  Etkinlik Geliştirme ve Yönetimi Hizmetleri :
  — Etkinlik Fikirlerinin Geliştirilmesi
  — Projelendirme ve Bütçelendirme
  — Etkinlik Planlama
  — Etkinliklerin Uygulanması ve Yönetilmesi


 • sponsorluk

  Sponsorluk, hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde hedeflenen algıya ulaşılması veya mevcut algılamanın güçlendirilmesinde iletişim stratejilerinin etkili yollarından biridir.

  TNC İletişim Danışmanlığı olarak iş ortağımızın iş ve iletişim hedefleri çerçevesinde sponsorluk tekliflerinin değerlendirilmesini, iş süreçlerinin yürütülmesini, kontrolünün sağlanmasını ve sonuçların doğru ölçülebilmesini gerçekleştiriyoruz.


 • promosyon

  Promosyon özendirme demektir. Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Günümüzde birçok ürün, Promosyon niteliğinde sunulabilmektedir.
  Gelişen ve genişleyen Reklam dünyasında, firmalar için promosyon ürünleri artık vazgeçilmez bir hal almıştır. Gündelik hayatta elimizin altında olan ve sürekli kullandığımız envanterler ne kadar dikkat çekmiyor gibi gözükse de en büyük reklamı onlar yaparlar.
  Bir malı geniş kitlelere tanıtmak ve o malın sürümünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara promosyon denir.

 • medyaReklam sektöründe çoğunlukla göz önünde olan yaratıcılık ve yaratıcılardır. Birbirinden renkli, çok konuşulan reklam filmleri, gazetelerde, dergilerde ve açıkhava panolarındaki çarpıcı ilanlar temsil ettikleri markaların yöneticileri ve yaratıcı reklam ajanslarıyla anılırlar.
  Oysa o reklamların hedef kitlesine uygun, doğru mecralara zamanında girebilmesi, ilgili rezervasyonların, anlaşmaların, çeşitli uygulamaların, medya araçlarına ödemelerin yapılması gibi birçok medyaya ait iktisadi iş süreci, hep medya planlama ve satın alma uzmanlarının stratejik ve analitik düşünme ve davranma becerileriyle gerçekleşir.
  Ülkemizde 1990’lı yıllara kadar ve dünyada da 1980’li yıllara kadar medya planlama ve satın alma, reklam ajanslarının bünyesinde yapılırken, hızlı bir değişimle artık çoğunlukla bu süreç dışarıdan bir medya planlama ve satın alma ajansı tarafından yürütülüyor.
  TNC İletişim Danışmanlığı bu noktada en kaliteli hizmeti almanız için size destek oluyor

 • musteri-kanser
  Bir firmanın temel işlevi, elbette ki kâr etmek ve büyümektir. Ancak kurumlar da kişiler gibi bu toplumun bir parçası, birer vatandaşıdır. Bunun için üretim teknolojisinden hizmet kalitesine, fiyat politikasından pazar payına kadar birçok etmen ön plana çıkmaktadır.
  Şirketlerin kazanırken topluma da yatırım yapmalarının bir aracı olan sosyal sorumluluk projeleri, firmalara kârdan daha önemli bir değer olan itibar kazandırdığı gibi rekabette de farklılaşmanın aracıdır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki günümüzde tüketiciler, toplum ve dünya için iyi bir şeyler yapan şirketlere karşı sempati beslemekte ve bunu satın alma davranışlarıyla da ortaya koymaktadır.
  TNC İletişim Danışmanlığı hizmet verdiği kurumun iş hedefleriyle örtüşecek, rekabette ön plana çıkmasını sağlayacak ve gündem yaratacak sosyal sorumluluk projeleri üretir, planlar ve uygular.

 • yayincilik
  Profesyoneller, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini iki temel başlıkta ele alıyorlar: Güncel ve kalıcı.
  Güncel pazarlama, sıcak satışa yönelik tüm faaliyetlerin genel adı. Ancak gelişen rekabet ortamı şirketleri daha köklü, daha planlanabilir ve denetlenebilir, sonuçları doğrudan gözlemlenebilir, daha uzun vadeli, müşteri sadakatini daha ileri taşıyan, prestij sağlayan pazarlama faaliyetlerine yöneltiyor. Kurumsal pazarlama ve onun en etkin silahlarından kurumsal yayıncılık, işte tam da bu noktada devreye giriyor. Kurumsal yayınlar, şirketlerin müşterileri ve potansiyel müşterileri ile daha doğrudan ve sıcak bir iletişim ortamına sahip olmalarına olanak tanıyor. Dergilere verilen reklamların genel reklam pastası içindeki payının giderek artması, çağdaş pazarlama anlayışının böylesi bir iletişime artık daha fazla pirim verdiğinin göstergelerinden.